Giới Thiệu

Chào mừng đến với Tình Yêu Thiên Chúa!

tinhyeuthienchua.com là một trang web Công giáo cung cấp các nguồn thông tin cho các cá nhân và gia đình Công giáo. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn phát triển đức tin và kiến thức của mình về Giáo hội Công giáo.

Chúng tôi tạo ra với mục đích tập hợp những người Công giáo trên toàn thế giới lại với nhau và cung cấp cho họ một nền tảng để họ có thể giao lưu, học hỏi hoạc chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm của mình về đạo công giáo.

Chúng tôi có một số danh mục trên trang web của mình, bao gồm:

  • Các bài báo về các chủ đề khác nhau liên quan đến Công giáo;
  • Một blog nơi chúng tôi đăng bài thường xuyên;
  • Góc cầu nguyện, nơi bạn có thể tìm thấy nhiều lời cầu nguyện khác nhau;
  • Một cửa hàng trực tuyến nơi bạn có thể mua quần áo, nến, tràng hạt và các phụ kiện khác.

Trang web đã tồn tại từ tháng 2 năm 2021 và kể từ đó nó đã trở thành một nguồn thông tin quan trọng cho người Công giáo ở Việt Nam

Liên hệ hợp tác:

Gmail: admin@tinhyeuthienchua.com